Marketet ku ndodhemi

greenPikë me kapacitet të plotë produktesh.


yellowPikë me kapacitet të mesëm produktesh


redPikë me kapacitet preferencial ( jo të plotë )